EEA grants

Sběr dat od veřejnosti

Kromě různých způsobů monitoringu velkých šelem a kočky divoké evidujeme náhodná pozorování nebo nálezy stop z celé České republiky. Ty následně ověřujeme a klasifikujeme podle SCALP kritérií (více zde)

Jedním z nástrojů pro sběr dat je mapová aplikace www.mapa.selmy.cz, vítáme také individuální hlášení lesníků nebo myslivců.

Více o hlášení nálezů stop a pozorování velkých šelem

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr