EEA grants

Monitoring pobytových znaků

Monitoring pobytových znaků (zimní stopování) probíhá zejména v období se sněhovou pokrývkou. Cílem monitoringu je ověřit přítomnost velkých šelem podle stop, získat vzorky pro DNA analýzu (trus, srst) a nalézt vhodná značkovací místa pro fotomonitoring. V případě vhodných sněhových podmínek by v každém monitorovaném kvadrátu (o velikosti 5x5 km) mělo proběhnout během zimy minimálně 5 terénních pochůzek. Data umožňují vyhodnotit relativní početnost velkých šelem v celé zájmové oblasti.

Oblasti monitoringu pobytových znaků jsou vyznačeny modrým šrafováním.<

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr