EEA grants

Oportunistický monitoring

Při oportunistickém fotomonitoringu využíváme automatické fotoaparáty, tzv. fotopasti. Ty jsou umísťované na stabilní lokality, kde je ověřený nebo předpokládaný výskyt šelem. Další fotopasti instalujeme poblíž nalezených zbytků kořisti rysa nebo vlka, kde je pravděpodobnost šelmu zaznamenat při návratu.

Hlavním cílem oportunistického monitoringu je věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké, případně určit minimální velikost lokální populace (na základě jednoznačné identifikace podle skvrnitosti srsti u rysa ostrovida a kočky divoké) a návaznost na ostatní lokality (podle záznamu stejných jedinců zachycených ve více lokalitách).

Aktivita probíhá po celou dobu trvání ve všech zájmových územích projektu, kde v minulých letech byla zjištěna přítomnost velkých šelem spíše sporadicky nebo nevěrohodně. Jedná se například o širší oblast Jeseníků, Jizerské hory či Broumovsko, což jsou zároveň oblasti, které svými přírodními podmínky poskytují potenciál pro trvalý výskyt velkých šelem, rozšiřování stávajících populací nebo migraci. 

 


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr