EEA grants

Monitoring kočky divoké

Některé oblasti jsou primárně zaměřeny na monitoring koček divokých. Při mapování jejich výskytu bude využíváno tzv. chlupových pastí a fotopastí (blíže viz oportunistický fotomonitoring).

Chlupové pasti

Chlupové pasti sestávají z dřevěného kůlu, na který je aplikován atraktant z kozlíku lékařského nebo šanty kočičí. Tato látka většinu koček přitahuje. Kočky mají tendenci si látku vetřít do srsti, díky čemuž na dřevěném kůlu ulpí jejich srst, která se může využít pro genetické analýzy.

Chlupové pasti jsou instalovány v blízkosti fotopastí, čímž je možné kombinovat analýzu vzhledu kočky ze získaných snímků s genetickou analýzou současně zachycených chlupů.

Kvalitní snímky z fotopastí umožňují tzv. morfometrickou analýzu, jejímž cílem je určit podle typických znaků, zda se opravdu jedná o kočku divokou či porovnat výrazné zbarvení a identifikovat jedince. Zdroj: NP Bayerischer Wald, NP Šumava

Oblasti monitoringu

Oblasti pro monitoring koček divokých jsou vybírány především na základě recentních pozorování (Doupovské hory, Brdy, Jeseníky, NP Podyjí, Český les, Vlárský průsmyk) a v oblastech, které jsou přirozenými disperzními koridory (Soutok Moravy a Dyje, Bílé Karpaty, Podkrušnohoří, Švihovské hvozdy). Důležitým vodítkem pro výběr oblastí je také habitatový model, vytvořený speciálně pro podmínky České republiky. Ten je součástí diplomové práce Jany Pospíškové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Habitatový model pro kočku divokou. Autorka: Jana Pospíšková

Habitatový model pro kočku divokou. Zelená místa značí místa nejvhodnější pro výskyt kočky. Více o habitatovém modelu naleznete v diplomové práci Jany Pospíškové. Autorka: Jana Pospíšková

Konkrétní lokality umístění obou typů pastí jsou vybírány na základě mikrohabitatových preferencí druhu. Kočka divoká vyžaduje krajinné struktury, které jí poskytují úkryt, a proto vyhledává přirozené lesní komplexy se starými doupnými stromy, vývraty, polomy, lesy s bohatým podrostem, nebo pásy křovin. Ráda využívá také různé skalní úkryty, jezevčí nory nebo hromady mrtvého dřeva. Bohatě strukturovaná krajina s rozptýlenou zelení je pro její výskyt a migraci zásadní.

Monitoring probíhá celkem 10 měsíců s kontrolami 1x měsíčně na každé lokalitě. Konkrétní místa fotopastí se v rámci dané lokality mění zhruba po 2 měsících.

Oblasti monitoringu kočky divoké jsou vyznačeny růžovou hvězdičkou.

Oblasti monitoringu kočky divoké jsou vyznačeny růžovou hvězdičkou. 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr