EEA grants

Deterministický monitoring

Cílem deterministického monitoringu je odhadnout velikost populace rysa ostrovida na území Beskyd a Krkonoš. Využívány budou tzv. Capture-Mark-Recapture (CMR) metody, které jsou založeny na opětovném odchycení již jednou odchyceného jedince. V našem případě se ale nebude jednat o odchycení v pravém slova smyslu, ale o vyfotografování na fotopast. Pro potřeby tohoto ekologického modelu proto na území Beskyd a Krkonoš probíhá systematický fotomononitoring.  

Kvadrátová síť pro deterministický monitoring v Beskydech. Během fotomonitoringu jsou automatické fotoaparáty, tzv. fotopasti, umístěny v kvadrátech o velikost 5x5 km, čímž by mělo být vyloučeno riziko, že nějaký jedinec zůstane v zájmovém území nevzorkovaný (tj. nevyfotografovaný). Takto intenzivní systematický monitoring probíhá v šedesátidenní periodě na přelomu podzimu a zimy, což je ideální vzhledem k rozmnožovacímu cyklu rysa. Přístroje jsou  umisťovány poblíž značkovacích míst a dalších místech významných z hlediska opakovaného výskytu rysa, které byly vytipovány monitoringem v předchozích letech.

Pro deterministický monitoring je důležitý správný výběr fotopastí. Ty musí dostatečně rychle reagovat na předmět pohybující se před objektivem a vhodné je rovněž užití fotopastí s bílým bleskem, které produkují velmi kvalitní snímky. Ty jsou pak základem pro individuální identifikaci jedince, což je klíčové pro zpracování ekologického modelu. 

Skvrnění na hřbetě rysa je individuální pro každého jedince. Díky kvalitním fotografiím z fotopastí jsme proto schopni rozlišovat jednotlivé jedince.

Skvrnění na hřbetě rysa je individuální pro každé zvíře. Díky kvalitním fotografiím z fotopastí jsme proto schopni rozlišovat jednotlivé rysy. 

V Beskydech je přítomnost rozmnožující se populace rysa ostrovida zjišťována v posledních 10 letech pravidelně. V Krkonoších byl v předchozích letech výskyt rysa ostrovida opakovaně prokázán a soudíme tedy, že se tu vyskytují rezidentní jedinci.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr