EEA grants

Krkonoše a Jizerské hory

Krkonoše. Foto: Barbora Chmelinová

Krajina Krkonoš. Foto: Barbora Chmenlinová

 

Sousedící pohoří Krkonoše a Jizerské hory patří k nejstarším chráněným územím v České republice. Z hlediska výskytu šelem je třeba zmínit, že až 75 % území CHKO Jizerské hory a 83 % Krkonošského národního parku tvoří lesní ekosystémy, které mohou poskytovat šelmám příznivé podmínky pro nepozorovaný pohyb krajinou či stálý výskyt. Zejména hluboce zaříznutá říční údolí s celou řadou menších i větších skalních výchozů nabízejí vhodné biotopy i v místech s vysokou frekvencí pohybu návštěvníků. Míra antropogenního narušení obou hraničních pohoří je totiž poměrně značná, ale jak dokazuje výskyt šelem v obou těchto oblastech, nemusí být pro některé z nich pravděpodobně zásadní překážkou. V Krkonošském národním parku se rys vykytuje zhruba od přelomu tisíciletí. Od roku 2006 je přítomnost dokladována fotografiemi stop, od roku 2013 i na snímcích z fotopastí. Podobná je situace i v Jizerských horách, i když odsud existuje záznamů podstatně méně. Vlk byl zatím v Krkonoších zjištěn jen ojediněle v letech 2011–2013.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr