EEA grants

Šumava a Pošumaví

 

 Krajina Šumavy. Foto: Josefa Volfová

Krajina Šumavy a Pošumaví. Foto: Josefa Volfová

Největší národní park České republiky je jádrovou oblastí výskytu česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida. Zdejší příroda poskytuje rysům optimální podmínky v podobě rozsáhlého lesnatého území, místy členitého terénu s množstvím skalnatých hřebínků, přirozené biotopy, ve kterých snadněji loví a ukrývá se a především dostatek kořisti v podobě kopytníků jako je jelen nebo srnec. Historicky byly rys ostrovid i ostatní velké šelmy na území Čech vyhubeny, v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století proběhl na bavorském a následně i českém území proces reintrodukce, kdy bylo do šumavské přírody vypuštěno dohromady 22-25 původně karpatských rysů. Ti se stali zakladateli dnešní populace. Její velikost je odhadována na 65 dospělých jedinců. Kromě toho se na jaře 2015 na Šumavě na fotopast vyfotil vlk. S největší pravděpodobností se jednalo o migrujícího jedince. 

 

Více informací o výskytu šelem na Šumavě a v Pošumaví naleznete v mapové aplikaci na map.translynx.eu a na webu translynx.selmy.cz

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr