EEA grants

Bílé Karpaty

Krajina Bílých Karpat. Zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Krajina Bílých Karpat. Zdroj: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

Bílé Karpaty jsou dalším z československých hraničních pohoří, kde můžeme pozorovat postupný návrat velkých šelem ze Slovenska. Pro veřejnost je oblast známá především díky orchidejovým bělokarpatských loukám, ve skutečnosti ale toto jihomoravské pohoří tvoří mozaika rozmanitých biotopů a prostředí. Domov zde nachází dvacet tisíc živočišných druhů, většinu z nich ovšem tvoří bezobratlí. Území je méně lesnaté než sousední Javorníky či Beskydy, většinu území současné Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty tvoří pestré spektrum lučních biotopů. Zachovalé listnaté lesy v mírných nadmořských výškách jsou vhodným biotopem pro kočku divokou; především severozápadní část pohoří také občas navštíví velké šelmy, které sem migrují ze Slovenska či dalších hraničních pohoří. V severní části pohoří se ještě nacházejí zbytky starých bukových porostů, které jsou velmi vhodným prostředím zejména pro medvěda. Ten je momentálně ze všech tří druhů velkých šelem v Bílých Karpatech patrně nejčastějším návštěvníkem. 

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr