EEA grants

Jeseníky

Krajina Jeseníků. Foto: Martin Míček

Krajina Jeseníků. Foto: Martin Míček


Jeseníky představují ideální prostředí pro trvalý výskyt velkých šelem: lesnaté pohoří s oblastmi s těžko přístupným terénem neumožňující intenzivní využívání území či tvrdý turistický ruch, množství skalnatých hřebenů stejně jako zřejmý dostatek kořisti pro velké šelmy v podobě srnek, jelenů, kamzíků a divokých prasat. Přítomnosti šelem v této oblasti by nahrávala také geografická blízkost karpatské populaci velkých šelem a také vlčí populaci, která se úspěšně šíří z německo-polské Lužice. O něco vzdálenější jsou šelmy v severovýchodním Polsku a pobaltských republikách. I přes to dnes chybí důkaz, který by říkal, že se v tomto pohoří vyskytuje stálá populace rysů či vlků a dokonce ani ojedinělých nálezů pobytových znaků není moc.

Krajina Jeseníků. Foto: Martin MíčekRysí biotop v Jeseníkách. Foto: Martin MíčekPotenciální rysí biotop a krajina Jeseníků. Foto: Martin Míček

 

Více informací o výskytu velkých šelem v Jeseníkách

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr