EEA grants

Broumovsko

Krajina Broumovska. Foto: Petr Kafka

Krajina Broumovska. Foto: Petr Kafka

 

Malebná krajina Broumovského výběžku, který je ohraničený Javořími, Jestřebími a Stolovými horami, je známá především svými skalními městy. Staleté osídlení a způsob hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné krajině. V mozaice lesů a zemědělských pozemků, doplněné menšími sídly, liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, se tu zachovaly ostrůvky divoké přírody, zejména v těžko přístupném terénu skalních měst. Tak jako ostatní severočeská a východočeská pohoří i Broumovsko je z biologického a geografického pohledu vhodné pro výskyt velkých šelem.

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr