EEA grants

Velké šelmy na Broumovsku

Malebná krajina Broumovského výběžku, který je ohraničený Javořími, Jestřebími a Stolovými horami, je známá především svými skalními městy. Staleté osídlení a způsob hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné krajině. V mozaice lesů a zemědělských pozemků, doplněné menšími sídly, liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, se tu zachovaly ostrůvky divoké přírody, zejména v těžko přístupném terénu skalních měst. Tak jako ostatní severočeská a východočeská pohoří i Broumovsko je z biologického a geografického pohledu vhodné pro výskyt velkých šelem.

Historický výskyt velkých šelem

Podle historických pramenů se vlci v Broumovském výběžku vyskytovali nejméně do poloviny 18. století a ještě na počátku 20. století byly v lesích patrny pozůstatky vlčích jam. Přestože i rysi museli kdysi být zajímavou a ceněnou loveckou trofejí, archivní záznamy o nich mlčí. Z toho lze usuzovat, že ve zdejší krajině byli vyhubeni již dříve.

 

Novodobý výskyt velkých šelem

O aktuálním výskytu velkých šelem na Broumovsku svědčí několik zpráv. První novodobý důkaz o rysovi ve zdejším regionu pochází z roku 2004, kdy se podařilo nalézt jeho stopy ve sněhu. Zajímavější portrétní snímek rysa očichávajícího fotopast pochází z roku 2012. Kromě několika dalších přímých pozorování a nálezů pobytových znaků je evidováno také nedoložené pozorování rysice se dvěma mláďaty v prosinci 2010, a to v Adršpašsko-teplických skalách. Několikrát byl rys pozorován také na území navazujícího NP Stolové hory v Polsku.

Dokladové fotografie rysa z Broumovska (E; Janovice, 13. 12. 2012, foto J. Franěk) a z Gór Stołowych (F; Pasterkov, 26. 3. 2012, foto P. Sowiecki).

Dokladové fotografie rysa z Broumovska (E; Janovice, 13. 12. 2012, foto J. Franěk) a z Gór Stołowych (F; Pasterkov, 26. 3. 2012, foto P. Sowiecki).

Broumovsko je také oblastí, přes kterou migrují vlci z lužické populace. Důkazem může být nález dlouhé stopní dráhy vlků a trusu mezi Dlouhou strání na jižním úpatí Vraních hor, polskou Unemyślí a Hraničním hřbetem na Broumovsku na konci března 2013. O nejnovějších důkazech svědčících o výskytu vlků si můžete přečíst zde, včetně potvrzeného rozmnožování vlků na Broumovsku.

Typické stopy a trus vlka ze stopní dráhy sledované na 5–6 km dlouhé trase z Vraních hor přes Uniemyśl na Hraniční hřbet v CHKO Broumovsko (30. 3. 2013) (obě foto P. Bobr).

Typické stopy a trus vlka ze stopní dráhy sledované na 5–6 km dlouhé trase z Vraních hor přes Uniemyśl na Hraniční
hřbet v CHKO Broumovsko (30. 3. 2013) (obě foto P. Bobr).

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr