EEA grants

Velké šelmy v Bílých Karpatech

Bílé Karpaty jsou dalším z česko-slovenských hraničních pohoří, kde můžeme pozorovat postupný návrat velkých šelem ze Slovenska. Veřejnosti je oblast známá především díky bělokarpatským orchidejovým loukám, ve skutečnosti ale toto jihomoravské pohoří tvoří mozaika rozmanitých biotopů a prostředí. Lesnatost území není již tak vysoká jako v případě navazujících Javorníků či Beskyd, většinu území současné Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty tvoří pestré spektrum lučních biotopů. Zachovalé listnaté lesy v mírných nadmořských výškách jsou vhodným biotopem pro kočku divokou, především severozápadní část Bílých Karpat také občas navštíví velké šelmy, které sem migrují ze Slovenska či dalších hraničních pohoří. V severní části území se zachovaly zbytky starých bukových porostů, které jsou velmi vhodné pro medvěda. Ten je v současné době ze všech tří druhů velkých šelem patrně nejčastějším návštěvníkem Bílých Karpat.

 

Aktuální výskyt velkých šelem a kočky divoké v Bílých Karpatech

Medvědi se do česko-slovenského pohraničí – Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a také Bílých Karpat – začali vracet od 70. let dvacátého století. Podle informací shromážděných za posledních patnáct let představuje zejména severní část Bílých Karpat pro medvědy významné území. Kromě let 2004, 2005 a 2012 byl jejich výskyt v tomto pohoří potvrzen každoročně. V roce 2005 byly nalezeny stopy mladšího jedince v Lyském průsmyku, který odděluje Javorníky od Bílých Karpat. Další údaje pocházejí z let 2006 až 2011. Minimálně v letech 2007 až 2010 se tu trvale vyskytoval jeden větší medvěd, který zde také zimoval, což potvrzují nálezy stop o stejné velikosti (šířka přední stopy 15 cm) vždy koncem zimy. V roce 2011 se v daném území pohyboval mladší medvěd. Z této oblasti byl v letech 2006–2007 a 2009 hlášen také výskyt medvědice, která se zde údajně pravidelně rozmnožovala. Je teoreticky možné, že se jednalo o stejnou medvědici, která se přechodně objevovala také v CHKO Beskydy. V roce 2012 už zde přítomnost medvěda prokázána nebyla. Vzhledem k nárůstu hlášení výskytu v jižní části Javorníků však není vyloučeno, že některý medvěd přešel do tohoto pohoří právě z Bílých Karpat.

Na jaře roku 2015 byla na slovenské straně Bílých Karpat, pouhé tři kilometry za hranicí, fotopastí zachycena kočka divoká. Jednalo se o první novodobý důkaz přítomnosti této šelmy v oblasti. Na sérii fotografií je možné vidět, jak si kočka nedaleko doupěte brousí drápy nebo se vyhřívá na slunci, což pravděpodobně svědčí o trvalejším výskytu této šelmy.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr