EEA grants

Odběr vzorků na DNA analýzy

Proč je užitečné správně odebírat vzorky?

  1.  Nález trusu, moči nebo chlupů velkých šelem je poměrně vzácná událost. Odběr vzorku zabere několik minut a je zcela klíčový pro úspěšnost izolace DNA.
  2. Na základě analýz DNA lze zjistit například pohlaví zvířete a jeho zdrojovou populaci, v případě většího množství vzorků rozlišit konkrétní jedince, zjistit jejich příbuzenské vztahy, a genetickou diverzitu (která souvisí se stupněm izolace příslušné populace), což jsou informace mnohem detailnější a z hlediska ochrany druhů zajímavější než zjištění založená pouze na dokumentaci pobytových stop.

 

Orientační rozlišení jednotlivých druhů podle trusu:

Rys – válečky kolem 2,5 cm, hmota z chlupů, bez rostlinné složky, často zahrabává

Vlk – válečky kolem 3 cm, plný chlupů a kostí, u smeček větší kupa, viditelné místo

 Možnost záměny: liška: 2-2,5 cm, chlupy, kosti může být i rostlinná složka, většinou výrazně zašpičatělý konec, ukládá na viditelné místo

 Medvěd: velmi rozmanitý trus (3-6 cm dlouhý válec, nepravidelná hromada, lejno podobné kravskému), často rozpoznatelné zbytky semen, lesních plodů, krovek brouků apod.

 Možnost záměny: divoké prase – válce složené z menších hrudek, stářím se rozpadají, trus výrazněji páchne

 

Sběr trusu

Čerstvý trus Foto: L. Kutalová

Odběr vzorku DNAKresba: T. Skrbinšek

 

Sběr moči ze sněhu

 MočFoto: L. Kutalová

 

Sběr chlupů

Rysí srstRysí srst zachycená na pahýlu stromu. Foto: L. Kutalová

 

Další využití nálezů trusu

Kromě odběru části vzorku na DNA analýzu je v případě nálezu trusu vhodné odebrat celý vzorek (nebo několik segmentů) na další analýzy. Stačí, když celý vzorek zamrazíte. Spolupracující instituce (VFU v Brně, Parazitologický ústav AVČR v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně) trus využívají pro parazitologické a virologické vyšetření a potravní analýzy.

MIROSLAV KUTAL, PAVEL HUVLA, BARBORA TURBAKOVÁ

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr