EEA grants

Velké šelmy na Kokořínsku

K prvnímu září 2014 byla novelizací zákona o ochraně přírody a krajiny rozšířena stávající Chráněná krajinná oblast Kokořínsko o oddělenou oblast tzv. Máchova kraje v okolí Doks. Na mapu chráněných území České republiky přibylo přírodovědecky cenné území, na němž se v současnosti nachází ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a pět evropsky významných lokalit, které jsou součástí soustavy Natura 2000. Symbolickým dárkem pro nově vzniklou chráněnou oblast byly fotografie z fotopastí dokumentující návrat vlka do zdejší oblasti. Jeho výskyt byl monitorován již od jara 2014, snímky ze září ale potvrdily přítomnost celé vlčí smečky včetně vlčat.

Vlk z Kokořínska. Zdroj: SCHKO KokořínskoVlk z Kokořínska. Zdroj: SCHKO Kokořínsko

  Vlci z Kokořínska. Zdroj: SCHKO Kokořínsko

Vlk si vybral pro svůj staronový domov svéráznou krajinu, kterou se historicky člověku nepodařilo nikdy zcela podmanit. Její osídlování začalo již v pravěku a postupná kolonizace probíhala také za krále Přemysla Otakara II. a v následujících historických obdobích. Určitý krok zpět v postupném osidlování přinesly především novodobé dějiny: odsun většiny obyvatelstva, vylidnění po druhé světové válce a následné zřízení vojenského výcvikového prostoru Ralsko (rozlohou území přesahující CHKO). Po odchodu sovětských vojsk se řada sídel již neobnovila. Vlk si tak našel v českém vnitrozemí poměrně klidnou oblast, která v určitých místech také připomíná jeho původní domov: borové lesy německo-polské Lužice.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr