EEA grants

Shelmon

Shelmon je mobilní aplikace, určená pro mapovatele velkých šelem – dobrovolníky, profesionální biology nebo strážce přírody. Umožňuje paralelní záznam prošlé trasy (transektů) do GPX a současné ukládání nálezů: zejména pobytových znaků velkých šelem, pořizování fotografií a záznam dalších informací. Je však možné zadávat výskyt také dalších druhů živočichů a to i samostatně bez prošlé trasy.

Všechny informace lze odeslat na webové rozhraní Šelmy.cz, kde mohou být dále editovány a odeslány koordinátorům monitoringu velkých šelem ke schválení.

Úspěšné přihlášení do aplikace vyžaduje předchozí registraci na www.selmy.cz. Prosím kontaktujte nás na stopy@selmy.cz pro vytoření registrace.

Aplikaci vyvinulo Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v rámci projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Záznamy o výskytu druhů zadané přes Shelmon se jsou po validaci průběžně exportovány do Nálezové databáze ochrany přírody.

Shelmon

Stáhnout apliakci pro Android

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr