EEA grants

Potvrzeno: vlčí smečka v CHKO Kokořínsko- Máchův kraj se opět rozrostla

18.7.2016, AOPK ČR a Hnutí DUHA Olomouc

Unikátní záběry a videa dokazují, že vlkům se zde letos na jaře narodila nejméně čtyři vlčata. Zachytila je fotopast Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, která je umístěna přímo v národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala. Jedná se o první snímky letošních mláďat.

„Po delší odmlce, kdy se vlci ve fotopastech objevovali jen sporadicky, na nás minulý týden čekalo příjemné překvapení. Na několika desítkách záznamů se objevuje jedno až čtyři vlčata. Ta jsou ve viditelně mladším věku než jejich sourozenci, zachycení fotopastmi v minulých letech. Odpovídá tomu i doba pořízení snímků – konec června – zatímco třeba v roce 2014 byla mláďata zachycena až na přelomu července a srpna,“ vysvětluje Luboš Beran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj.

Celkový počet vlků v oblasti Máchova kraje není aktuálně přesně znám, vloni na podzim a v následujících zimních měsících smečku tvořilo minimálně 7 vlků, kteří byli zachyceni i na fotopast Hnutí DUHA Olomouc [1], které se monitoringu vlků ve spolupráci se Správou také věnuje. Je dost pravděpodobné, že některá z předloňských a loňských mláďat již smečku opustila či v nejbližší době opustí a budou hledat nová teritoria.

„S mapováním vlků pomáhají během roku dobrovolníci Vlčích hlídek, kteří zatím sebrali přes šedesát vzorků trusu na potravní a parazitologickou analýzu, z nichž přes dvacet bylo nalezeno čerstvých, tedy vhodných i pro genetickou analýzu [2]“, upřesnil Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA. „Těší nás, že se smečka v oblasti už třetím rokem rozmnožuje a že k jejímu poznání a ochraně přispívají také dobrovolníci. Další vzdělávací akce včetně promítání pro veřejnost a odborněji zaměřeného semináře plánujeme na podzim.“

Výskyt vlků byl v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj potvrzen v roce 2014. Mají tu dostatek kořisti – divoká prasata, daňky, jeleny, srnce. Právě regulace těchto v české krajině přemnožených zvířat, která poškozují lesní porosty, je jedním z největších praktických přínosů přítomnosti vlka u nás. Případné škody způsobené chovatelům hospodářských zvířat hradí stát.

Vlci dokážou v krátkém čase překonat stovky kilometrů. Největší divoká populace se nachází v německé Lužici, kde se dokázali se přizpůsobit a přežívají i v poměrně hustě osídlené krajině.

Kontakt:

Luboš Beran, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, e-mail: lubos.beran@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Video sedmičlenné vlčí smečky: http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-smecka-na-dokesku-se-rozrostla-i-loni/

[2] Genetické analýzy probíhají v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ (více na http://monitoring.selmy.cz) na kterém spolupracuje Hnutí DUHA Olomouc, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Univerzita Karlova, Ostravská univerzita a správy Krkonošského národního parku a Národního parku České Švýcarsko.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr