EEA grants

Po deseti letech se do Jeseníků vrátil vlk

4.2.2016, Hnutí DUHA Olomouc, AOPK a Lesy ČR

Žijí v Jeseníkách vlci a rysi? Na tuto otázku hledají odpověď odborníci z Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR -  Správou CHKO Jeseníky, Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody. Po měsících práce přišel první úspěch. Na začátku tohoto roku získali přírodovědci záběry zachycující vlka. Videozáznam tak po mnoha letech přináší přímý důkaz o pohybu této vzácné šelmy v Jeseníkách.

Projekt monitoringu šelem v Jeseníkách [1] probíhá celou zimu, již nyní ovšem ochránci přírody mohou potvrdit, že se zde pohybuje minimálně jeden vlk. Nově zjištěný výskyt v Jeseníkách souvisí s postupným návratem velkých šelem do naší krajiny. V loňském roce bylo opětovně prokázáno rozmnožování smečky na Dokesku [2] a vlci byli pozorováni také na Broumovsku [3] nebo v Javorníkách.

Vlk jako vrcholový predátor může pomoci s regulací přemnožených kopytníků. Severní okraj Hrubého Jeseníku, ve kterém byl videozáznam pořízen, poskytuje velkým šelmám dostatek potravy -  divoká prasata, daňky či jeleny. I když vlci dokáží jejich počty snížit, v zásadě nebrání ani rozumnému mysliveckému hospodaření.

Vlk obecný se v Jeseníkách běžně lovil ještě v druhé polovině 19. století. Vyhuben byl v roce 1908, kdy je u Zábřehu datován poslední zástřel. Velmi ojediněle se tato psovitá šelma na území Jeseníků začala vracet po druhé světové válce. Posledním doloženým důkazem o výskytu vlka v Jeseníkách je zastřelený jedinec z roku 2005 nedaleko Břidličné.

„Informace o záznamu vlka se k nám dostala během několika hodin od jeho průchodu před fotopastí. Pochopitelně jsme toho využili a podařilo se nám přímo v terénu zkontrolovat charakteristickou stopní dráhu, změřit délku kroku i velikost samotné stopy. Všechny zaznamenané parametry odpovídaly vlkovi a podtrhly tak věrohodnost krátkého videozáznamu,“ řekl Petr Šaj, zoolog AOPK ČR, regionálního pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky.

Videozáznam byl získán z fotopasti místního obyvatele. „O probíhajícím monitoringu velkých šelem v Jeseníkách jsem věděl z médií. Jakmile jsem v počítači zhlédl záběry zvířete nápadně připomínající vlka, ihned jsem záznam zaslal odborníkům k identifikaci.“ uvedl Filip Seitl, jehož fotopast vlka začátkem ledna zachytila.

Ochránci přírody oceňují pomoc veřejnosti, od které získávají hlášení o pobytových znacích, které by mohly patřit vlkovi či rysovi. „Ukazuje se, že nedílnou součástí monitoringu šelem je také aktivní spolupráce s veřejností. I nadále budeme rádi za zaslání neobvyklé stopy s měřítkem či jiného pobytového znaku na email stopy@selmy.cz,“ popsal důležitou součást výzkumu Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc, koordinátor monitoringu šelem v Jeseníkách.

 „Prokázání výskytu vlka v oblasti Jeseníků je pro nás lesníky dobrou zprávou. Zatím je to jen ojedinělé pozorování, které může nasvědčovat na osamoceně migrujícího jedince, ale pokud by se vlkům podařilo území osídlit trvale, tak by to pro celý ekosystém mohlo být velmi dobré. Jak ukazují vědecké poznatky, mají velké šelmy pozitivní vliv na rovnováhu v celém přírodním prostředí. Zvěř v lesích změní chování, zlepší se její zdravotní stav a kondice, sníží se škody na lesních porostech a zvýší se i podíl jiných náročnějších dřevin“ uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství v Šumperku z podniku Lesy České republiky.

Dvouleté zkušenosti a poznatky ze života smečky sledované na Dokesku v severních Čechách potvrzují, že vlk je velmi plaché zvíře, které se přímému kontaktu s lidmi raději vyhýbá. Případné setkání ve volné přírodě je nezapomenutelným zážitkem na celý život, nikoliv důvodem k obavám.

Monitoring velkých šelem a kočky divoké v Jeseníkách probíhá v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ (více na monitoring.selmy.cz).

Poznámky:

[1] Více informací:  http://monitoring.selmy.cz/

[2] Více informací:  http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/vlci-smecka-na-dokesku-se-rozrostla-i-loni/

[3] Více informací:  http://monitoring.selmy.cz/informacni-zdroje/clanky-na-selmy-cz/tiskove-zpravy/vlka-na-broumovsku-zachytila-fotopast/

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr