EEA grants

Nová evropská studie: Rys na Šumavě nemusí přežít

22.7.2016, Hnutí DUHA

Evropští vědci upozorňují, že populární výskyt rysa ostrovida na české, bavorské a rakouské straně Šumavy nemá do budoucna jistotu. Dospěli k tomu genetickou analýzou biologických vzorků rysa (například trusu) sebraných na bavorské straně Šumavy. Tým expertů z Německa, Polska a Ruska v nové studii [1] označil naši největší populace rysa za ohroženou-

Velké šelmy, zejména vlci, se sice do většiny evropských zemí vracejí, situace na Šumavě a Pošumaví je ale odlišná od tohoto trendu. Příčinou je omezený počet zdejších rysů, nízká genetická variabilita a také izolovanost šumavské populace ve středoevropském prostoru. Na vině je přitom především pytláctví, které zabraňuje šíření šelmy do přilehlých oblastí. Aktuální zoologické výzkumy [2] uvádějí, že na Šumavě a v Pošumaví se vyskytuje 65 dospělých rysů. To je o několik desítek méně než před zhruba patnácti lety, kdy jich v jihozápadních Čechách mohlo žít kolem stovky [3].

Rys ostrovid v Pošumavi. Foto: Trans-Lynx projekt
Zoologové a ochranáři se shodují, že je třeba s genetickým výzkumem pokračovat, zvýšit počet analyzovaných vzorků a oblast sběru rozšířit také na české a rakouské území. Díky tomu bude možné zpřesnit závěry výzkumu i konkrétní způsoby ochrany rysa.

O nadcházejícím víkendu se v šumavských Prášilech sejdou čtyři desítky českých a bavorských ochranářů, kteří se profesionálně či dobrovolnicky věnují ochraně rysa ostrovida. Budou sdílet zkušenosti s mapováním a ochranou rysa a hledat způsoby, jak nepříznivý vývoj zvrátit. Vystoupí zoologové ze Správy Národního parku Šumava, bavorské organizace BUND Naturschutz či Masarykovy univerzity. Budou diskutovat i o tom, jak zlepšit přijetí rysa místními lidmi a zvětšit povědomí o ekologickém významu velkých šelem v naší krajině.

Hlavním organizátorem setkání jsou Hnutí DUHA a bavorská organizace BUND Naturschutz, které se tématu ochrany velkých šelem a divoké přírody v obou zemích věnují víc než patnáct let. Na české straně Šumavy skončila na jaře jedenáctá sezóna Rysích hlídek Hnutí DUHA, během níž se po stopách šumavských rysů vydalo přes 150 dobrovolníků.

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě, řekla:
Evropští vědci varují v nové studii, že populární rys ostrovid nemusí na Šumavě přežít. Hlavně vinou pytláctví se šumavská populace rysů zmenšila až o třetinu a trpí tím, že není propojená s dalšími oblastmi v Evropě obývanými rysem. To má negativní genetické následky. O to důležitější je práce dobrovolníků našich Rysích hlídek na Šumavě, kteří už jedenáct let přinášejí cenné zprávy z terénu.“

„Ve spolupráci se Správou NP a CHKO Šumava a Správou CHKO Blanský les či ochranářskou organizací ALKA Wildlife se naši dobrovolníci podílejí na sběru biologických vzorků, kontrole fotopastí a analýze získaných záběrů či na osvětě mezi místními lidmi. Intenzivní mezinárodní odborná spolupráce a systematická dobrovolnická práce pod odborným vedením mohou přinášet kvalitní vědecké poznatky a přispět k lepší ochraně populárních, přesto ale prozatím stále ohrožených velkých šelem. Proto si o nadcházejícím víkendu budou vědci a dobrovolníci vyměňovat zkušenosti na mezinárodním setkání v Prášilech.“


Poznámky:

[1] Bull J. K., Heurich M, Saveljev A. P., Schmidt K., Fickel J., Förster D. W., 2016: The effect of reintroductions on the genetic variability in Eurasian lynx populations: the cases of Bohemian–Bavarian and Vosges–Palatinian populations. Conservation Gentics. Celý článek zde.

[2] Projekt Trans-Lynx nebo http://www.selmy.cz/clanky/dostupnost-prirozeneho-prostredi-neni-limituj...,

[3] Podrobněji například zde: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/rys-ostrovid-v....

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr