EEA grants

Úspěšné promítání filmu Causa Carnivora

20.1.2016

Na promítání filmu CAUSA CARNIVORA v zasedací místnosti dokeského pracoviště Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj dorazilo více než 80 diváků. Pro velký zájem a vzhledem k omezené kapacitě místnosti proběhlo promítání ve dvou časech. Diváci byli převážně místní obyvatelé, část přijela ale i z České Lípy nebo Rumburku. V besedě s odborníky, která následovala po projekci, se diskutovalo o náhradách škod pro zemědělce nebo škody, které by mohly vzniknout mysliveckým spolkům. Řešila se i otázka budoucího rozmnožení smečky a možnosti jejího dalšího šíření.

Je zřejmé, že přítomnost zatím jediné stálé smečky na území České republiky je pro místní obyvatele atraktivní a dost možná i obávané téma. Veřejné diskuze a přednášky tak mohou pomoci veřejnosti pochopit způsob života vlčí smečky, jejich potravní nároky a přispět k vzájemnému respektu.

Akci pořádalo Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko-Máchův kraj v rámci projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Pro velký zájem se bude konat další promítání, tentokrát v Mělníku, dne 1.3.2016. Podrobnosti budou následovat.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr