EEA grants

Konference v Norsku pomohla i českým projektům

19.6.2015, Monitoring.Šelmy.cz

V rámci řešených projektů EHP byly Ministerstvem životního prostředí ČR osloveny vybrané řešitelské kolektivy k účasti na konferenci „Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services“, pořádané Norskou environmentální agenturou 27 - 28. května v Trondheimu. Cílem aktivity bylo kromě navázání kontaktů s norskými vědeckými institucemi především představení řešených projektů zástupcům donorské země. Konference se tak účastnila celá řada odborníků ze zemí od Litvy přes Polsko a Českou republiku po Bulharsko, většina příspěvků se vztahovala k hlavnímu tématu konference, tedy mapovaní a monitoringu ekosystémů a hodnocení jejích služeb.

Zahájení koference konference „Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services“

Českou republiku reprezentovaly příspěvky dr. Frélichové zaměřené na národní koncept mapování a hodnocení ekosystémových služeb a dále dr. Filipa Oulehleho, který představil cíle a výstupy monitorovacího projektu GEOMON. Náklady účastníků bylo možné hradit z jednotlivých bilaterárních projektů, které si zájemci podávali. Z fondu bilaterární spolupráce byla podpořena také iniciativa Hnutí DUHA Olomouc, které je rámci grantu EHP hlavním řešitelem monitoringu velkých šelem a kočky divoké. Jako člen řešitelského týmu Přírodovědecké fakulty UK v Praze (partnera projektu) jsem pak měl možnost navštívit tým krajinných ekologů Wendy Fjellstad a Wenche E. Dramstad z Norwegian Forest and Landscape Institute (Skog og Landskap) sídlící ve městě Ås. Národní monitorovací program dynamiky kulturní krajiny a jejich dopadů na biodiverzitu, který institut vede, představují vynikající zdroj informací, metodicky přenositelný i do podmínek České republiky.

V rámci obou aktivit tak bylo umožněno navázání partnerské spolupráce s dalšími zúčastněnými odborníky z donorského státu, seznámení se s novými metodickými postupy, které budou využity při vyhodnocení dat získaných během projektu Monitoringu velkých šelem a kočky divoké v České republice. 

DUŠAN ROMPORTL, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

 Účastnici konference Dušan Romportl a Martin Duľa

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr