EEA grants

Monitoring velkých šelem v ČR - detail akce

Termín: 25.10.2018 9:30

Město/obec: Kokořínský důl

Místo konání: Kokořínský důl čp. 13

Popis místa konání: Terénní stanice AOPK ČR - Správa CHKO Kokořínsko

Druh akce: závěrečná konference

Popis akce

Závěrečná konference projektu „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“, kde budou shrnuty aktuální poznatky o výskytu velkých šelem a kočky divoké v ČR a představeny hlavní výsledky projektu, například informace týkající se genetických analýz.

Vlk obecný zachycený fotopastí na Broumovsku. Foto: Hnutí DUHA Olomouc

Vlk obecný zachycený fotopastí na Broumovsku. Foto: Hnutí DUHA Olomouc

 

Konference má omezenou kapacitu. Registrace zdarma zde.

EEATento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Děkujeme také Středočeskému a Libereckému kraji a nadaci EuroNatur,  s jejichž podporou probíhal monitoring v jednotlivých oblastech.

Program akce

8:30–9:30 Registrace účastníků

9:30 Úvod (M. Kutal)

9:40–10:00 Strukturovaný monitoring velkých šelem v ČR (M. Kutal & M. Váňa)

10:00–10:20 Fotomonitoring rysa ostrovida v CHKO Beskydy (M. Bojda & M. Kutal)

10:20–10:40 Aktuální poznatky o rozšíření a početnosti česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida (J. Volfová)

10:40–11:00 Genetika vlka obecného v ČR v kontextu střední Evropy (P. Hulva, B. Černá Bolfíková a kol.)

coffee break 20 min

11:20–11:40 Genetika rysa ostrovida v ČR v kontextu střední Evropy (B. Turbaková a kol.)

11:40–12:00 Habitatová analýza a predikční model šíření velkých šelem v ČR (D. Romportl a kol.)

12:00–12:20 Monitoring a status kočky divoké v ČR (J. Pospíšková)

12:20–12:40 Předběžné výsledky potravních analýz velkých šelem (M. Duľa)

12:40–13:40 Oběd v blízké restaraci - Mšeno (účastníci si hradí sami)

13:40–14:40 Parazitární infekce volně žijících velkých šelem (J. Juránková)

14:40–15:00 Akustický monitoring savců pomoci stacionárních diktafonů (T. Krajča)

15:00–15:20 Aktuální škody na hospodářských zvířatech způsobené vlkem obecným (P. Kafka & L. Pořízek a kol.)

Diskuze dle potřeby, ukončení oficiálního programu do 16:00.

Každý příspěvek 15 min + 5 min. diskuze

Na terénní stanici lze po předchozí domluvě přespat (před nebo po akci). Prosím kontaktujte nás, pokud této možnosti budete chtít využít.

Organizátor akce

Název: Hnutí DUHA Olomouc (Miroslav Kutal)

E-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Telefon: 728 832 889

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr